Znaleziono 13 artykułów

Kazimierz Jasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Kazimierz Jasiński s. 3-6
Wstęp Kazimierz Jasiński s. 3
Profesor Włodarski : uczony i wychowawca Kazimierz Jasiński s. 13-21
Związki Piastów mazowieckich z Uniwersytetem Jagiellońskim w świetle badań genealogicznych Kazimierz Jasiński s. 23-35
"Dzieje Mazowsza do 1526 roku", pod red. Aleksandra Gieysztora i Henryka Samsonowicza, Warszawa 1994 : [recenzja] Kazimierz Jasiński Aleksander Gieysztor (aut. dzieła rec.) Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 47-50
Zjazd na Mazowszu w kwietniu 1369 r. i jego geneza : ze studiów nad itinerarium Kazimierza Wielkiego Kazimierz Jasiński s. 59-69
Przydomek księcia wrocławskiego Henryka IV Kazimierz Jasiński s. 67-76
Dokumenty biskupa kujawskiego Michała dla dominikanów w Gdańsku : kwestia datacji Kazimierz Jasiński s. 109-118
"Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku", Maria Bielińska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Kazimierz Jasiński Maria Bielińska (aut. dzieła rec.) s. 164-171
"Z dziejów stosunków polsko-węgierskich w późnym średniowieczu : szkice", Stanisław Sroka, Kraków 1995 : [recenzja] Kazimierz Jasiński Stanisław Sroka (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Akta procesu joannitów śląskich z 1336 r. w sprawie sześcioletniej dziesięciny papieskiej", Kazimierz Jasiński, Jan Tęgowski, "Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Zeszyty Historyczne", z. 5, pod. red. Marcelego Antoniewicza i Marka Cetwińskiego, Częstochowa 1998, s. 111-134 : [recenzja] Dariusz Karczewski Kazimierz Jasiński (aut. dzieła rec.) Jan Tęgowski (aut. dzieła rec.) s. 229
Wojciech Kętrzyński jako dyplomatyk Kazimierz Jasiński s. 335-345
"Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, t. 1", pod red. Kazimierza Jasińskiego, Warszawa [etc.] 1979 : [recenzja] Marian Dygo Kazimierz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 857