Znaleziono 12 artykułów

Bogusław Jasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea demokracji w filozofii społecznej Karla R. Poppera – racjonalistyczny mit nowoczesnej Europy Bogusław Jasiński s. 7-27
Poza logiką Bogusław Jasiński s. 29-30
Znaczenie importu żywności w realizacji niektórych programów inwestycyjnych w krajach słabo rozwiniętych Bogusław Jasiński s. 67-78
Od kreacji do dokumentacji Bogusław Jasiński s. 94-95
Sztuka zamiast filozofii Bogusław Jasiński s. 97-107
"Podstawowe wyróżniki koncepcji realizmu w literaturze według György Lukácsa", Bogusław Jasiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Dobrosława Świerczyńska Bogusław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 131
Rejestrować czy kreować? Próba fi lozofi cznej refl eksji nad zagadnieniem dokumentacji w sztuce współczesnej Bogusław Jasiński s. 143-149
Art Instead of Philosophy Bogusław Jasiński s. 177
"Pewne metodologiczne aspekty wyodrębniania epok historycznoliterackich", Bogusław Jasiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Bogusław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 200
"Estetyka realizmu György Lukácsa i jej przesłanki filozoficzne", Bogusław Jasiński, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Kalinowska Bogusław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 211
"Myślenie teatrem. Komentarz filozoficzny do pism teatralnych prof. S.Srebrnego", Bogusław Jasiński, "Miesięcznik Literacki" nr 10-11 (1985) : [recenzja] Maria Prussak Bogusław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 242
Marksowski program przekraczania filozofii a Hegel Bogusław Jasiński s. 263-274
    Zacytuj
  • Udostępnij