Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Jarosiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Glosolalia Pięćdziesiątnicy i jej współczesna interpretacja w teologii René Laurentina : próba pneumatologicznej syntezy Andrzej Jarosiewicz s. 31-55
Kościół jako prasakrament obecności Chrystusa w świecie w teologicznej wizji Y. Congar'a Andrzej Jarosiewicz s. 75-94
Soteriologiczne ześrodkowanie w protologii Pierre Teilharda de Chardin Andrzej Jarosiewicz s. 97-114
Walter Kardynał Kasper i jego eklezjologiczny prymat miłosierdzia. Miłosierdzie w wolności, odpowiedzialności i sprawiedliwości Andrzej Jarosiewicz s. 127-148