Znaleziono 6 artykułów

Janusz Jarosiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialog społeczny w regionie : szanse i możliwości Janusz Jarosiński s. 35-50
Związki zawodowe w Polsce Ludowej : od dobrych początków do totalnej klęski Janusz Jarosiński s. 64-77
Wydawnictwa prasowe Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych w latach 1919-1960 Janusz Jarosiński s. 77-91
Ruch zawodowy wobec problemów wykluczenia i marginalizacji w środowisku kolejarskim Janusz Jarosiński s. 144-154
Problemy cywilizacyjne wsi świętokrzyskiej w początkach XXI wieku Janusz Jarosiński s. 225-244
Szkolenie związkowe jako zjawisko kulturowe w latach 1944–1956 Janusz Jarosiński s. 413-431