Znaleziono 2 artykuły

Irena Jaros

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przymiotnikowy formant -asy (-̓asy) jako przykład słowotwórczego archaizmu peryferycznego Irena Jaros s. 51-64
O tzw. formalnych deminutywach wśród ludowych nazw środków czynności Irena Jaros s. 71-78