Znaleziono 5 artykułów

Grzegorz Janusz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procedura nieprawodawcza w Unii Europejskiej Grzegorz Janusz s. 41-50
Procedury legislacyjne w Unii Europejskiej po traktacie lizbońskim Grzegorz Janusz s. 125-135
Legislative Procedures of the European Union after the Treaty of Lisbon Grzegorz Janusz s. 136-147
"Polonia w Republice Federalnej Niemiec", Grzegorz Janusz, Lublin 1990 : [receznja] Albin Koprukowniak Grzegorz Janusz (aut. dzieła rec.) s. 140-143
Status mniejszości narodowych w Polsce współczesnej Grzegorz Janusz s. 347-368