Znaleziono 5 artykułów

Katarzyna Janus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rękopiśmienny kancjonał z XVIII wieku ks. Walentego Józefa Wcisłowskiego : charakterystyka zbioru Katarzyna Janus s. 43-59
Wokół pojęcia twórczości : ze studiów nad "De perfecta poesi" Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Katarzyna Janus s. 59-67
Teoria naśladowania poetyckiego w traktacie De perfecta poesi Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Katarzyna Janus s. 109-119
Marcina z Opawy kazania na pięćdziesiątnicę Katarzyna Janus s. 129-143
Co oświeca światło paraboli? Humanistyczny wymiar przypowieści o proroku Jonaszu w kilku utworach współczesnych Katarzyna Janus s. 153-162
    Zacytuj
  • Udostępnij