Znaleziono 5 artykułów

Elżbieta Jantoń-Drozdowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Social Capital as a Key Driver of Productivity Growth of the Economy : Across-countries Comparison Elżbieta Jantoń-Drozdowska Maria Majewska s. 61-83
Effectiveness of Higher Education in the European Union Countries in Context of National Competitiveness Elżbieta Jantoń-Drozdowska Maria Majewska s. 81-100
Investment Attractiveness of Central and Eastern European Countries in the Light of New Locational Advantages Development Elżbieta Jantoń-Drozdowska Maria Majewska s. 97-119
Wiedza techniczna jako źródło przewagi konkurencyjnej kraju Elżbieta Jantoń-Drozdowska Maria Majewska-Bator s. 262-273
Budowanie gospodarki opartej na wiedzy jako element strategii Unii Europejskiej Elżbieta Jantoń-Drozdowska s. 409-417