Znaleziono 10 artykułów

Wojciech Jankowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sesja naukowa w Pszczynie na temat ochrony zabytków drewnianych Wojciech Jankowski s. 68
Narada przedstawicieli muzeów skansenowskich Ryszard Brykowski Wojciech Jankowski s. 68-70
Problemy adaptacji zespołów pałacowych - Ogólnopolska Konferencja Konserwatorska w Poznaniu Wojciech Jankowski s. 69
Narada konserwatorska w Warszawie Wojciech Jankowski s. 76-80
"Polskie szkolnictwo muzyczne: geneza i ewolucja systemu", Wojciech Jankowski, Bydgoszcz 2002 : [recenzja] Andrzej Michalski Wojciech Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 111-112
Ochrona zabytków Białostocczyzny w XXX-leciu PRL Wojciech Jankowski s. 143
Otwarcie Parku Etnograficznego i Ogólnopolska Konferencja Parków Etnograficznych w Kolbuszowej Wojciech Jankowski s. 197-199
"Ochrona zabytków budownictwa tradycyjnego w Belgii" - wystawa w Warszawie Wojciech Jankowski s. 236-237
Z działalności Komisji Konserwatorskiej Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Wojciech Jankowski s. 280-282
Ogólnopolskie Sympozjum Skansenowskie w Sanoku Wojciech Jankowski s. 345-346
    Zacytuj
  • Udostępnij