Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Jankowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biograficzne powieści Anatola Winogradowa : z obserwacji nad gatunkową specyfiką "Trzech barw czasu" i "Potępienia Paganiniego" Andrzej Jankowski s. 29-44
Z obserwacji nad konstrukcją czasu i przestrzeni w historyczno-biograficznych powieściach A. Winogradowa Andrzej Jankowski s. 61-72
Polityczno-panoramiczna powieść Ilji Erenburga "Upadek Paryża" Andrzej Jankowski s. 139-159
Wieś polska na ziemiach okupowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w postępowaniach karnych organów wymiaru sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec Andrzej Jankowski s. 159-189
Panoramiczno-epickie powieści I. Erenburga "Burza" i "Dziewiąta fala" Andrzej Jankowski s. 183-201