Znaleziono 4 artykuły

Halina Jankowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój potrzeby osiągnięć u dzieci w młodszym wieku szkolnym Halina Jankowska s. 75-81
Poczucie tymczasowości a zachowanie jednostki Halina Jankowska s. 79-100
"Rozwój czynności poznawczych u dzieci", Halina Jankowska, Warszawa 1985 : [recenzja] Ryszard Radwiłowicz Halina Jankowska (aut. dzieła rec.) s. 113-114
Sytuacja a aktywność lub bierność społeczna dzieci Halina Jankowska s. 133-142