Znaleziono 2 artykuły

Stanisław Jankowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wysiedlenia Niemców z Polski po II wojnie światowej Stanisław Jankowiak s. 139-160
Starania władz austriackich o powrót jeńców wojennych z Polski po II wojnie światowej - zarys problemu Stanisław Jankowiak s. 317-327