Znaleziono 5 artykułów

Jan Janiga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ergonomia w szkoleniach pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Jan Janiga s. 81-93
Problemy przygotowania kadr do pracy w służbach bhp oraz prowadzenia szkoleń pracowniczych Jan Janiga s. 89-96
Przygotowanie ergonomiczne młodzieży szkół zawodowych Jan Janiga s. 91-110
Przygotowanie nauczyciela szkoły zawodowej do nauczania ergonomii i bezpieczeństwa pracy : zarys problemu Jan Janiga s. 109-123
Rozwój zawodowy jednostki i jego problemy w świetle badań indywidualnych losów zawodowych pokolenia Polaków na przełomie XX i XXI wieku Jan Janiga s. 125-137