Znaleziono 4 artykuły

Izabela Janicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prorussisches Lobbying im gegenwärtigen Deutschland Izabela Janicka s. 127-137
Europejskie aspiracje Turcji a problemy asymilacyjne mniejszości tureckiej w Niemczech Izabela Janicka s. 187-203
Stosunki UE-Chiny w zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej Izabela Janicka s. 272-280
"Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego oraz integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską", Agnieszka Bielawska, Toruń 2009 : [recenzja] Izabela Janicka Agnieszka Bielawska (aut. dzieła rec.) s. 461-464