Znaleziono 5 artykułów

Edward Janiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn teologicznomoralny Aniela Dylus Edward Janiak Alojzy Marcol Henryk Skorowski Stanisław Urbański s. 67-81
"W trosce o pełnię wiary : dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994", Tarnów 1995 : [recenzja] Edward Janiak s. 156-158
"Teologia moralności i prawa : studium metateoretyczne", Marian Biskup, Wrocław 1996 : [recenzja] Edward Janiak Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 210-211
6. niedziela zwykła, Czym jest wiara? Co to znaczy wierzyć? Edward Janiak s. 334-335
7. niedziela zwykła, Abyśmy nie wydawali powierzchownych sądów Edward Janiak s. 335-337