Znaleziono 59 artykułów

Zbigniew Janczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański Zbigniew Janczewski s. 3-5
Sylwetka Księdza Profesora Doktora Habilitowanego Remigiusza Sobańskiego Zbigniew Janczewski s. 5-8
Sylwetka Ks. prof. dra hab. Mariana Pastuszki Zbigniew Janczewski s. 5-6
Materia i forma sakramentu małżeństwa Zbigniew Janczewski s. 7-23
Prawo europejskie - korzenie i tendencje rozwoju. Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr hab. Remigiusza Sobańskiego Zbigniew Janczewski s. 7-10
Wykaz ważniejszych publikacji ks. prof. dra hab. Remigiusza Sobańskiego Zbigniew Janczewski s. 9-34
Prace i uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego Zbigniew Janczewski s. 31-45
Małżeństwo niesakramentalne chrześcijan Zbigniew Janczewski s. 35-49
Materia i forma sakramentu Eucharystii Zbigniew Janczewski s. 35-51
Przyjmujący sakrament namaszczenia chorych Zbigniew Janczewski s. 39-56
Udzielanie komunii św. osobom rozwiedzionym? Analiza adhortacji "Amoris laetitia" papieża Franciszka Zbigniew Janczewski s. 41-58
Wiara jako zasadniczy warunek przyjęcia sakramentu chrztu Zbigniew Janczewski s. 41-61
Zapowiedzi przedmałżeńskie a prawo do ochrony danych osobowych Zbigniew Janczewski s. 51-66
Konieczność (necessitas) jako kategoria kanoniczna w prawie o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego i uzdrowienia w Kodeksie z 1983 r. Zbigniew Janczewski s. 69-92
Prawodawstwo Konferencji Episkopatu Polski i Prymasa kard. S. Wyszyńskiego w zakresie sakramentów w służbie wspólnoty : święceń i małżeństwa Zbigniew Janczewski s. 75-143
Konieczność odłożenia chrztu dziecka wyzwaniem dla ewangelizacji jego rodziców Zbigniew Janczewski s. 103-119
Uprawnienia Konferencji Biskupów w zakresie prawa o sakramentach św. Zbigniew Janczewski s. 103-114
Prawodawstwo Konferencji Episkopatu Polski i Prymasa w zakresie sakramentów uzdrowienia Zbigniew Janczewski s. 107-131
Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania "na odległość" Zbigniew Janczewski s. 111-126
Ewolucja przepisów dotyczących pogrzebu kościelnego od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. Zbigniew Janczewski s. 123-140
Prawodawstwo Konferencji Episkopatu Polski i Prymasów w zakresie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego Zbigniew Janczewski s. 125-202
"Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom z 2007 r." jako forma realizacji postanowień Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. Zbigniew Janczewski s. 139-153
Prerogatywy prymasów Polski Zbigniew Janczewski s. 157-169
    Zacytuj
  • Udostępnij
Właściwość trybunałów kościelnych w sprawach małżeńskich w okresie od 1917 do 1983 roku Zbigniew Janczewski s. 165-204
Dyscyplina postna w Kościele od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku Zbigniew Janczewski s. 171-182
Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego z uwzględnieniem specyfiki warunków polskich Zbigniew Janczewski s. 171-194
The Sacrament of Confirmation as a Call to the Evangelization Directed towards Young People Zbigniew Janczewski s. 171-184
"Penitencjaria apostolska (XIII-XVI w.). Powstanie, ewolucja, odnowienie", Piotr Steczkowski, Rzeszów 2013 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Piotr Steczkowski (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Il precetto pasquale. La normativa attuale sulla Comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica", Jan Dohnalik, Roma 2015 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Jan Dohnalik (aut. dzieła rec.) s. 182-185
"Sakrament pokuty i pojednania", Marian Pastuszko, Kielce 1999 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa : ewolucja czy zmiana koncepcji?", Henryk Stawniak, Warszawa 2000 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Henryk Stawniak (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Delitos contra la Eucaristía tipificados en las Normae de gravioribus delictis de 2010", Dariusz Rogowski, Pamplona 2011 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Dariusz Rogowski (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne", Marek Stępień, Łomża 2014 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Marek Stępień (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne", Anna Słowikowska, Lublin 2014 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Anna Słowikowska (aut. dzieła rec.) s. 197-199
Bierzmowanie - sakrament chrześcijańskiej dojrzałości, czy pożegnania z Kościołem? Zbigniew Janczewski s. 209-225
"Diritto sacramentale", Bruno Fabio Pighin, Venezia 2006 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Bruno Fabio Pighin (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych", Krzysztof Warchałowski, Lublin 1998 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Krzysztof Warchałowski (aut. dzieła rec.) s. 247-249
Prace i uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego Zbigniew Janczewski s. 249-258
"Ustanawianie szafarzy sakramentów świętych w Kościele łacińskim i Kościołach wschodnich", Zbigniew Janczewski, Warszawa 2004 : [recenzja] Józef Wroceński Zbigniew Janczewski (aut. dzieła rec.) s. 253-258
"Il ministro del sacramento del matrimonio nella tradizione e nel diritto canonico latino e orientale", Grzegorz Kadzioch, Roma 1977 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Grzegorz Kadzioch (aut. dzieła rec.) s. 257-259
Doktorat ks. Jana Krajczyńskiego Zbigniew Janczewski s. 267-268
Doktorat s. Bożeny Szewczul Zbigniew Janczewski s. 268-269
"Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego", Aleksander Sobczak, Gniezno 2001 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Aleksander Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 268-270
Doktorat ks. Bogusława Patolety Zbigniew Janczewski s. 269-270
Nostryfikacja Zbigniew Janczewski s. 270
"Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce", Wojciech Góralski, Warszawa 1998 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 270-272
"Najświętsza Eucharystia według Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II", Marian Pastuszko, Kielce 1997 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 281-284
Sprawowanie Eucharystii poza miejscem świętym Zbigniew Janczewski s. 285-302
"Konkordat Polski 1993 (od podpisania do ratyfikacji)", Wojciech Góralski, Warszawa 1998 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 291-295
    Zacytuj
  • Udostępnij
"The separation of the spouses with the bond remaining : (historical and canonical study with pastoral applications)", Juraj Kamas, Roma 1997 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Juraj Kamas (aut. dzieła rec.) s. 295-298
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Józefa Wroceńskiego Zbigniew Janczewski s. 297-298
"Exclusio boni fidei jako symulacja zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 2 KPK)", Grzegorz Leszczyński, Łódź 2004 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Grzegorz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności", Krzysztof Warchałowski, Lublin 2004 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Krzysztof Warchałowski (aut. dzieła rec.) s. 303-307
"Metodologia prawa kanonicznego", Remigiusz Sobański, Katowice 2004 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Remigiusz Sobański (aut. dzieła rec.) s. 315-318
"Ewolucja dyscypliny sakramentów uzdrowienia w zakresie communicatio in sacris", Marek Zaborowski, Tarnów 2009 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Marek Zaborowski (aut. dzieła rec.) s. 355-356
"Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczącej przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym", Ginter Dzierżon, Warszawa 2008 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Ginter Dzierżon (aut. dzieła rec.) s. 378-380
"Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego : studium prawno-historyczne", Józef Wroceński, Warszawa 1998 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 398-401
"Komentarz do instrukcji procesowej „Dignitas connubi”, red. nauk. Tomasz Rozkrut, Sandomierz 2007 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Tomasz Rozkrut (aut. dzieła rec.) s. 416-421
"Liturgy and law. Liturgical law in the system of Roman Catholic Canon Law", John M. Hueles, Montréal 2006 : [recenzja] Zbigniew Janczewski John M. Hueles (aut. dzieła rec.) s. 417-419