Znaleziono 7 artykułów

Eugeniusz Janas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W obronie uchwał Sejmu Wielkiego Eugeniusz Janas s. 17-37
Żołnierskie sejmiki : Koła wojskowe na obszarze dawnego województwa sandomierskiego w latach 1661–1663 Eugeniusz Janas s. 31-47
"Sejm grodzieński 1678 - 1679", Krystyn Matwijowski, Wrocław 1985 : [recenzja] Eugeniusz Janas Krystyn Matwijowski (aut. dzieła rec.) s. 126-128
Sesja naukowa w 350 rocznicę śmierci Szymona Szymonowica Eugeniusz Janas s. 174-176
Sesja naukowa "400 lat miasta Zamościa" Eugeniusz Janas s. 216-221
"Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII - XVIII wieku. Spisy", red. Antoni Gąsiorowski, t. 4, z. 4: Urzędnicy województwa lubelskiego XVI - XVIII wieku. Spisy", opr. Witold Kłaczewski, Wacław Urban, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1991 : [recenzja] Eugeniusz Janas s. 265-267
400 lat Narola Eugeniusz Janas s. 318-319