Znaleziono 4 artykuły

Jan Janów

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów polskiej pieśni historycznej : (T. Zawacki autorem "Nieznanego Śpiewnika historycznego z XVI wieku) Jan Janów s. 143-163
Dzieła Krasickiego na Rusi Jan Janów s. 193-213
"Sebastiana Piskorskiego "Żywot Barlaama i Jozafata"", Jan Janów, Lwów 1935 ; Ze studiów nad "Sowizdrzałem" w Polsce", Jan Miśkowiak, Poznań 1938 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Jan Janów (aut. dzieła rec.) Jan Miśkowiak (aut. dzieła rec.) s. 307-310
Polono-Slavica Julian Krzyżanowski Jan Janów (aut. dzieła rec.) J. A. Jaworskij (aut. dzieła rec.) s. 495-500