Znaleziono 3 artykuły

Anna Jakubowicz-Bryx

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postrzeganie sytuacji konfliktowych w środowisku rówieśniczym przez uczniów we wczesnej edukacji Anna Jakubowicz-Bryx s. 133-144
Historyjka obrazkowa jako środek aktywizujący rozwój leksykalny i rozumienie treści u dzieci siedmioletnich Anna Jakubowicz-Bryx s. 199-208
"Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej", Anna Jakubowicz-Bryx, Bydgoszcz 2011 : [recenzja] Piotr Kowolik Anna Jakubowicz-Bryx (aut. dzieła rec.) s. 229-231