Znaleziono 23 artykuły

Krzysztof Jakubiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczny i wychowawczy sens pracy oraz wychowania gospodarczego Polaków od XVIII wieku do początków XX wieku Krzysztof Jakubiak s. 7-24
Stan badań nad nauczaniem domowym dzieci polskich od XVIII do początków XX wieku w polskiej historiografii = The current state of research on homeschooling of polish children since the 18th century until the beginning of the 20th century in the polish historiography Krzysztof Jakubiak s. 13-27
Rodzina polska w XIX wieku jako środowisko wychowawcze i jej funkcja edukacyjna Krzysztof Jakubiak Monika Nawrot-Borowska s. 15-46
Od idei poznania dziecka do pedologii jako nauki o dziecku Krzysztof Jakubiak s. 15-22
Domy mieszkalne z Tell Rad Szakra : zabudowa małych miast północnej Mezopotamii w III tysiącleciu p.n.e. Krzysztof Jakubiak s. 17-20
Polskie tradycje edukacji domowej Krzysztof Jakubiak s. 19-30
Słów kilka o systemie obronnym królestwa Urartu Krzysztof Jakubiak s. 21-29
Geneza relacji i współpracy rodziny i szkoły w polskiej myśli pedagogicznej oraz praktyce edukacyjnej od XIX do połowy XX wieku Krzysztof Jakubiak s. 27-51
Rola protejchizmy w fortyfikacjach Azji Środkowej Krzysztof Jakubiak s. 41-45
Tell Farama (Pelusium): Preliminary Report on Second Season of Polish-Egyptian Excavations Krzysztof Jakubiak s. 61-68
Spojrzenie na Wschodnią Anatolię w okresie achemenidzkim Krzysztof Jakubiak s. 62-69
Idea wychowania obywatelskiego w polskiej myśli pedagogicznej przełomu XIX i XX wieku oraz okresu II Rzeczypospolitej Krzysztof Jakubiak s. 62-71
Budownictwo na planie koła od schyłku epipaleolitu do neolitu preceramicznego Bliskiego Wschodu Krzysztof Jakubiak s. 69-80
Tell Farama: Preliminary Remarks on the Stratigraphy and Pottery Krzysztof Jakubiak s. 73-75
"Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej : materiały z konferencji naukowej", red. Danuta Drynda, Dorota Ekiert-Grabowska, Katowice 1996 : [recenzja] Krzysztof Jakubiak Danuta Drynda (aut. dzieła rec.) Dorota Ekiert-Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 78-83
Tell Farama (Pelusium): Preliminary Report After the Fifth Season of Field Work Krzysztof Jakubiak s. 113-117
Tell Farama (Pelusium): Report on the Third and Fourth Seasons Krzysztof Jakubiak s. 125-135
Kształtowanie podstaw metodologicznych i dydaktycznych historii wychowania w II Rzeczypospolitej Krzysztof Jakubiak s. 177-188
Eshmoun Valley Preliminary Report after the Third Season of the Polish-Lebanese Survey Krzysztof Jakubiak s. 295-301
"Źródła do dziejów nauczania domowego dzieci polskich w XIX i początku XX wieku z bibliografią adnotowaną pamiętników i wyborem literatury pedagogicznej", pod red. Krzysztofa Jakubiaka, Grażyny Karłowskiej, Moniki Nawrot, Adama Winiarza, Bydgoszcz 2005 : [recenzja] Małgorzata Czapska Krzysztof Jakubiak (aut. dzieła rec.) Grażyna Karłowska (aut. dzieła rec.) Monika Nawrot (aut. dzieła rec.) Adam Winiarz (aut. dzieła rec.) s. 312-314
Świat postulowanych wartości życia i wychowania w rodzinach polskich na przełomie XIX i XX wieku Krzysztof Jakubiak s. 375-383
Eshmoun Valley: Preliminary Report on the Second Season of the Survey, 2005 Krzysztof Jakubiak Michał Neska s. 431-436
The Eshmoun Valley Survey 2004 : Interim Report Krzysztof Jakubiak Michał Neska s. 441-446