Znaleziono 1 artykuł

Zygmunt K. Jagodziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bekker i Rauscher" : warszawska spółka rusznikarska z pierwszej połowy XIX wieku : (przyczynek do dziejów rusznikarstwa warszawskiego) Zygmunt K. Jagodziński s. 69-79