Znaleziono 36 artykułów

Jarosław Jagieła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Jarosław Jagieła s. 7-9
Od redakcji Jarosław Jagieła s. 7-10
Od redakcji Jarosław Jagieła s. 7-10
Od redakcji Jarosław Jagieła s. 9-13
Od redakcji Jarosław Jagieła s. 9-12
Od redakcji Jarosław Jagieła s. 9-11
Pro memoria. Profesor Władysław Piotr Zaczyński (1930–2017) Jarosław Jagieła Zbigniew Łęski s. 15-18
Znaczenie modelu płynności funkcjonalnej Susannah Temple (FF – Functional Fluency) dla edukacyjnej analizy transakcyjnej Jarosław Jagieła s. 19-48
The Family Album and the Script Jarosław Jagieła s. 27-44
Structural Distortions of the Personality of a Researcher as a Cause of Diagnostic Mistakes Jarosław Jagieła s. 41-53
Album rodzinny a skrypt Jarosław Jagieła s. 45-63
Zniekształcenia strukturalne osobowości badacza jako przyczyna błędów diagnostycznych Jarosław Jagieła s. 55-67
Transakcyjna pasywność jako bariera zmian edukacyjnych Jarosław Jagieła s. 57-72
"Analiza Transakcyjna dla trenerów", Julie Hay, Kraków 2010 : [recenzja] Jarosław Jagieła Julie Hay (aut. dzieła rec.) s. 101-104
Integracja osobowości jako wartość edukacyjna : perspektywa edukacyjnej analizy transakcyjnej Jarosław Jagieła s. 119-139
"Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowa o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy", Jarosław Jagieła, Adrianna Sarnat-Ciastko, Częstochowa 2015 : [recenzja] Wiga Bednarkowa Jarosław Jagieła (aut. dzieła rec.) Adrianna Sarnat-Ciastko (aut. dzieła rec.) s. 125-127
"Working with Drug and Alcohol Users", T. White, London 2012 : [recenzja] Jarosław Jagieła T. White (aut. dzieła rec.) s. 129-132
Emotikony transakcyjne Jarosław Jagieła s. 141-146
"Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela", J. Mróz, K. Kaleta, Kielce 2012 : [recenzja] Jarosław Jagieła K. Kaleta (aut. dzieła rec.) J. Mróz (aut. dzieła rec.) s. 149-152
Syndrom Syzyfa a wynik sportowy : perspektywa analizy transakcyjnej Jarosław Jagieła s. 155-167
"Dlaczego analiza transakcyjna? : Rozmowy o jednej z koncepcji edukacyjnych", Adrianna Sarnat-Ciastko, Jarosław Jagieła, Częstochowa 2014 : [recenzja] Jarosław Jagieła (aut. dzieła rec.) Adrianna Sarnat-Ciastko (aut. dzieła rec.) s. 164
"Słownik terminów i pojęć edukacyjnych badań jakościowych", Jarosław Jagieła, Częstochowa 2015 : [recenzja] Jarosław Jagieła (aut. dzieła rec.) s. 169
"Dlaczego analiza transakcyjna? : Rozmowy o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy", Adrianna Sarnat-Ciastko, Jarosław Jagieła, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Jarosław Jagieła (aut. dzieła rec.) Agnieszka Sarnat-Ciastko (aut. dzieła rec.) s. 170-171
Nadanie imienia – początek biografii a skrypt Dorota Gębuś Jarosław Jagieła s. 179-197
Mistrz i uczeń – rozmowy o analizie transakcyjnej Aleksandra Gbyl Jarosław Jagieła (aut. dzieła rec.) Adrianna Sarnat-Ciastko (aut. dzieła rec.) s. 195-197
Psychopedagogika nieświadomości i wglądu Jarosław Jagieła s. 215-242
Dwa oblicza narcyzmu Jarosław Jagieła Wendy T. Behary (aut. dzieła rec.) Glynn Harrison (aut. dzieła rec.) s. 235-243
Emotional literacy Jarosław Jagieła s. 245-249
"Analiza transakcyjna dzisiaj", I. Stewart, V. Joines, Poznań 2016 : [recenzja] Jarosław Jagieła V. Joines (aut. dzieła rec.) I. Stewart (aut. dzieła rec.) s. 269-273
"Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją", Jarosław Jagieła, Częstochowa 2015 : [recenzja] Wiga Bednarkowa Jarosław Jagieła (aut. dzieła rec.) s. 275-278
Psychopedagogika uczenia się i zachowania, czyli o związkach behawioryzmu z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 2) Jarosław Jagieła s. 277-311
Metoda ustawień systemowych rodziny według Berta Hellingera w optyce analizy transakcyjnej Jarosław Jagieła s. 315-329
"Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem", Paul Bloom, Kielce 2017 : [recenzja] Paul Bloom Jarosław Jagieła s. 339-341
"Symbioza i autonomia. Trauma symbiotyczna i miłość bez uwikłań", Franz Ruppert ; tł. Zenon Mazurczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Jarosław Jagieła Zenon Mazurczak (aut. dzieła rec.) Franz Ruppert (aut. dzieła rec.) s. 539-543
"Terapia narracyjna. Wprowadzenie", Alice Morgan, Warszawa 2011 : [recenzja] Jarosław Jagieła Alice Morgan (aut. dzieła rec.) s. 573-577
"Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka", Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos, Warszawa 2013 : [recenzja] Jarosław Jagieła Ewa Kos (aut. dzieła rec.) Danuta Urbaniak-Zając (aut. dzieła rec.) s. 651-659