Znaleziono 1 artykuł

Monika Jagiełło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz koniugacji w "Słowniku współczsnego języka polskiego" pod redakcją Bogusława Dunaja Monika Jagiełło s. 47-64