Znaleziono 6 artykułów

Jacek Jaśtal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poczucie satysfakcji moralnej Jacek Jaśtal s. 7-20
Dylematy moralne : przyczynek do debaty z Plutarchem w tle Jacek Jaśtal s. 18-38
Etyka cnót wobec wyzwań etyki środowiskowej : spór o granice naturalistycznego dyskursu etycznego Jacek Jaśtal s. 34-50
Teoria idealnego obserwatora a problem relatywizmu Jacek Jaśtal s. 92-108
Czym nie jest i czego nie rozwiązuje Etyka Bożych Przykazań Jacek Jaśtal s. 98-109
Konstruktywizm w metaetyce : perspektywa Arystotelesowska Jacek Jaśtal s. 122-143