Znaleziono 18 artykułów

Hanna Jędrzejewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa metoda badania dawnych zapraw budowlanych Hanna Jędrzejewska s. 66-70
Polska bibliografia techniczna Hanna Jędrzejewska R. Kowalik A. Romanowicza H. Zoll-Adamikowa s. 67-68
Polska bibliografia techniczna V Hanna Jędrzejewska s. 77
Polska bibliografia techniczna (III) Hanna Jędrzejewska R. Kowalik J. Lehmann H. Zoll-Adamikowa s. 79-80
Zestawienie ważniejszych pozycji bibliograficznych dotyczących właściwego klimatu dla zabytków ruchomych Hanna Jędrzejewska s. 83-84
Polska bibliografia techniczna IV Hanna Jędrzejewska A. Romanowiczowa H. Zoll-Adamikowa s. 94-95
Zjazd Międzynarodowego Instytutu Konserwacji IIC, Rzym, 25-29 września 1961 Hanna Jędrzejewska s. 119-122
Polska bibliografia techniczna (II) F. Bratasz Hanna Jędrzejewska A. Romanowiczowa H. Zoll-Adamikowa s. 131-132
Międzynarodowy Komitet Etyki Konserwatorskiej Hanna Jędrzejewska s. 135
Conservation in Archaeology and the Applied Arts : konserwacja w archeologii i sztuce stosowanej Hanna Jędrzejewska s. 146-149
Polska bibliografia techniczna publikacji dotyczących ochrony zabytków i konserwacji Hanna Jędrzejewska s. 147-148
"The Cleaning of Paintings: Problems and Potentialities", Helmut Ruhemann, Londyn 1968 : [recenzja] Hanna Jędrzejewska Helmut Ruhemann (aut. dzieła rec.) s. 161-168
"Chemia malarstwa i jego konserwacji", Janusz Lehmann, 1974 : [recenzja] Hanna Jędrzejewska Maksymilian Kranz Janusz Lehmann (aut. dzieła rec.) s. 242-245
    Zacytuj
  • Udostępnij
List do Redakcji Hanna Jędrzejewska s. 264
Ochrona zabytków z kamienia - międzynarodowe sympozjum w Paryżu Hanna Jędrzejewska s. 277
Zagadnienia metodologiczne w dziedzinie rekonstrukcji zabytków Hanna Jędrzejewska s. 287-295
"Studies in Conservatoin", R. XVI, 1971; R. XVII, 1972 : [recenzja] Hanna Jędrzejewska s. 307-312
"Oczerki istorii wiażuszczych wieszczestw ot driewniejszych wriemion do sieriediny XIX w.", I. L. Znaczko-Jaworskij, Moskwa-Leningrad 1963 : [recenzja] Hanna Jędrzejewska Igor Znaczko-Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 364-369