Znaleziono 7 artykułów

Michał Jóźwik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola i znaczenie wychowania moralnego w całokształcie procesu wychowawczego rodziny Michał Jóźwik s. 113-135
Rola i znaczenie osób niepełnosprawnych we współczesnej rodzinie Michał Jóźwik s. 127-144
Rodzina i jej funkcja w zmieniających się warunkach społecznych Michał Jóźwik s. 129-148
Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie Michał Jóźwik s. 139-154
Przemiany w świadomości religijnej młodzieży polskiej Michał Jóźwik s. 145-164
Wpływ reklam telewizyjnych na psychikę dzieci i ich wychowanie we współczesnej rodzinie Michał Jóźwik s. 155-166
"Wymagania i warunki do zawarcia małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego i polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego", Michał Jóźwik, Kraków 2006 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Michał Jóźwik (aut. dzieła rec.) s. 591-594