Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Jóźwiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Językoznawcze próby św. Hieronima na podstawie niektórych jego Listów Magdalena Jóźwiak s. 57-66
"Kwestie hebrajskie w Księdze Rodzaju św. Hieronima", Magdalena Jóźwiak, Wrocław 2009 : [recenzja] Joanna Żygadło Magdalena Jóźwiak (aut. dzieła rec.) s. 288-289