Znaleziono 6 artykułów

Hubert Izdebski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od administracji publicznej do public governance Hubert Izdebski s. 7-20
Kodyfikacja etyki w służbie publicznej - doswiadczenia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej Hubert Izdebski s. 20-29
Prelekcja Huberta Izdebskiego nt. "Adwokaci w dziejach Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1944" Hubert Izdebski s. 26-37
W obronie wartości : dyskusja panelowa w Naczelnej Radzie Adwokackiej w dniu 25 czerwca 2003 r. Hubert Izdebski Piotr Kryszyński Agnieszka Metelska Stanisław Mikke Stanisław Rymar Jadwiga Staniszkis Mirosław Szwagierczak Jacek Trela Ewa Weigend s. 272-288
"Historia administracji. Skrypt dla studentów I roku studiów administracyjnych", Hubert Izdebski, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Hubert Izdebski (aut. dzieła rec.) s. 414
"Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815-1830", Hubert Izdebski, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Biernat Hubert Izdebski (aut. dzieła rec.) s. 597-598