Znaleziono 3 artykuły

Paweł Iwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Концепции жанра эпопеи в современном литературоведении Paweł Iwiński s. 7-23
    Zacytuj
  • Udostępnij
Roman-èpopeâ : istoričeskoe svoeobrazie i granicy žanrovoj raznovidnosti Paweł Iwiński s. 241-261
"Восточнославянская литература в Великом Kняжестве Литовском. Антология", coст., автор вступ. статьи и коммент. П. Ивинский, Вильнюс 1998 : [recenzja] Bazyli Białokozowicz Paweł Iwiński (aut. dzieła rec.) s. 348-354