Znaleziono 19 artykułów

Grażyna Iwanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jegliniec, gm. Szypliszki, woj. suwalskie, St. 1, AZP: 12-86/12 Grażyna Iwanowska s. 48-49
Paprotki Kolonia, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2 Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski s. 58-59
Paprotki Kolonia, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2 Anna Bitner-Wróblewska Jerzy Brzozowski Grażyna Iwanowska Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski Jerzy Siemiaszko s. 58-59
Jegliniec, gm. Szypliszki, woj. suwalskie, St. 1, AZP 12-86/12 Grażyna Iwanowska s. 59
Paprotki Kolonia, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2 Anna Bitner-Wróblewska Jerzy Brzozowski Grażyna Iwanowska Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski Jerzy Siemiaszko s. 61-62
Jegliniec, st. 1, gm. Szypliszki, woj. suwalskie, AZP 12-86/12 Grażyna Iwanowska s. 69
Ławki, gm. Ryn, woj. suwalskie. Stanowisko 4 Jacek Andrzejowski Anna Bitner-Wróblewska A. Grochulska Grażyna Iwanowska Marian Kaczyński s. 96
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kazimierówka, gm. Jeleniewo, woj. suwalskie. Stanowisko 1 Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Marian Kaczyński s. 98-99
Jegliniec, gm. Szypliszki, woj. suwalskie, st. 1 Grażyna Iwanowska s. 99-100
Rostek, gm. Gołdap, woj. suwalskie. Stanowisko 2 W. Brzeziński Grażyna Iwanowska s. 108
Prace wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Jeglińcu w latach 1984-1986 Grażyna Iwanowska s. 113-132
Kazimierówka, gm. Jeleniewo, woj. suwalskie. Stanowisko 1 Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Marian Kaczyński s. 124
Jegliniec, gm. Szypliszki, woj. suwalskie. Stanowisko 1 Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Marian Kaczyński s. 125-126
    Zacytuj
  • Udostępnij
Jegliniec, gm. Szypliszki, woj. suwalskie. Stanowisko 1 Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Marian Kaczyński s. 126
Jegliniec, gm. Szypliszki, woj. suwalskie. Stanowiska 1 i 4 Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Marian Kaczyński s. 128-129
Rostek, gm. Gołdap, woj. suwalskie. Stanowisko 2 Wojciech Brzeziński Grażyna Iwanowska s. 142
Jegliniec, gm. Szypliszki, woj. suwalskie. Stanowisko 1 Grażyna Iwanowska s. 148-149
Kazimierówka, gm. Jeleniewo, woj. suwalskie. Stanowisko 1 Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Marian Kaczyński s. 161-162
    Zacytuj
  • Udostępnij
Paprotki Kolonia, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/- Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski s. 182