Znaleziono 2 artykuły

Wiaczesław W. Iwanow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura wiersza Chlebnikowa "Меня проносят на слоновых..." Wiaczesław W. Iwanow Jerzy Faryno (tłum.) s. 323-336
O zastosowaniu metod ścisłych w literaturoznawstwie Wiaczesław W. Iwanow Ludwik Suchanek (tłum.) s. 339-351