Znaleziono 6 artykułów

Stefan Inglot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Udział chłopów w obronie Polski : zarys historyczny", Stefan Inglot, Łódź 1946 : [recenzja] Witold Kula Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) s. 224-227
"Próby reform włościańskich w Polsce XVIII wieku : wybór źródeł", oprac. i wstępem zaopatrzył Stefan Inglot, Wrocław 1952 : [recenzja] Jerzy Michalski Emanuel Rostworowski Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Rejestr poborowy województwa lubelskiego (powiat lubelski i urzędowski z r. 1626, Ziemia Łukowska z r. 1620)", opr. J. Kolasa, K. Schuster, red. Stefan Inglot, Wrocław 1957 : [recenzja] Józef Ryszard Szaflik Stanisław Tworek Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) J. Kolasa (aut. dzieła rec.) K. Schuster (aut. dzieła rec.) s. 311-315
"Historia chłopów polskich. T. I: Do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej", pod. red. Stefana Inglota, Warszawa 1970 : [recenzja] Andrzej Wyczański Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) s. 395-397
"Gospodarstwo", Anzelm Gostomski, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Stefan Inglot, Wrocław 1951, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 139, s. XLI, 133 : [recenzja] Roman Pollak Anzelm Gostomski (aut. dzieła rec.) Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) s. 723-726
W odpowiedzi Romanowi Pollakowi na recenzję "Gospodarstwa" A. Gostomskiego Stefan Inglot s. 1237-1239