Znaleziono 7 artykułów

Jerzy Ignatowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Komentarz", pod red. Maurycego Grudzińskiego i Jerzego Ignatowicza, Warszawa 1966 : [recenzja] Stanisław Garlicki Maurycy Grudziński (aut. dzieła rec.) Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 44-52
"Ochrona posiadania", Jerzy Ignatowicz, Warszawa 1963 : [recenzja] Kazimierz Przybyłowski Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 49-51
"Zarząd spółdzielni w systemie jej organów, Zakład Wydawnictw CRS", Mirosław Gersdorf, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Ignatowicz Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 56-59
"Ustawa o spółdzielniach i ich związkach. Komentarz", M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Warszawa 1963 : [recenzja] Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 60
Jeszcze o nabyciu przez Państwo własności majątków opuszczonych Jerzy Ignatowicz s. 67-76
"Prawo rzeczowe", Jerzy Ignatowicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Czerwiakowski Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 73-76
"Ustawa o spółdzielniach i ich związkach oraz rozporządzenie wykonawcze. Komentarz", M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 74-75