Znaleziono 1 artykuł

Katarzyna Idec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mytho-poetical thought as described by Ernst Cassirer and Lucian Blaga : a comparative approach applied to works of poetry = Myśl mitopoezjotwórcza w ujęciu Ernsta Cassirera i Luciana Blagi : praca porównawcza na podstawie tekstów poetyckich Emilia Ivancu Katarzyna Idec (tłum.) Agnieszka Lewandowska (tłum.) Natalia Sarbinowska (tłum.) s. 207-234, 237-264