Znaleziono 3 artykuły

Miroslav Hroch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Europejska gospodarka i polityka XVI i XVII wieku: kryzys czy regres? Miroslav Hroch Petraň Josef s. 1-21
"Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas", Miroslav Hroch, Praha 1968 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Miroslav Hroch (aut. dzieła rec.) s. 149-152
Rewolucje burżuazyjne Daniel Grinberg Jacek Kochanowicz Stefan Meller Jan Baszkiewicz (aut. dzieła rec.) Miroslav Hroch (aut. dzieła rec.) s. 739-748