Znaleziono 6 artykułów

Helena Hrehovà

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Morality and Justice in Social Life Helena Hrehovà s. 7-19
Perspektywa antropologiczna a etyczny dynamizm życia według Marii Zambrano Helena Hrehovà s. 25-38
The Good of the Child — the Good of the Family, the Church and Society Helena Hrehová s. 43-56
The Role of Women in the Development of Human Rights Helena Hrehová s. 51-65
"Etická rozprava o cnosti a dobrokráse : aretologicko–filokalistické reminiscencje", Trnava 2009 : [recenzja] Zuzanna Barníková-Magganaris Helena Hrehovà (aut. dzieła rec.) s. 109-115
"Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego Historia i aktualność tradycji cyrylo‑metodiańskiej", Józef Budniak, Andrzej Kasperek, Katowice 2014 : [recenzja] Helena Hrehova Józef Budniak (aut. dzieła rec.) Andrzej Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 305-308