Znaleziono 7 artykułów

Maurycy Horn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ruch budowlany w miastach ziemi przemyskiej w latach 1550-1650 na tle przesłanek urbanizacyjnych", Maurycy Horn, Opole 1968 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Maurycy Horn (aut. dzieła rec.) s. 141-144
Skład zawodowy magistratu przeworskiego w latach 1600-1650 na tle struktury zawodowej i społecznej miasta Maurycy Horn s. 270-290
Maurycy Horn, "Nowe szczegóły o rzemiośle żydowskim w województwie belskim na przełomie XVI i XVII w.", "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", 1965, nr 55 G. J. Maurycy Horn (aut. dzieła rec.) s. 281
Lokalizacja cechów i specjalności rzemieślniczych w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550-1650 Maurycy Horn s. 403-427
"Rzemiosło miejskie województwa bełskiego w pierwszej połowie XVII wieku. Zagadnienia kryzysu gospodarczego Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku", "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogocznej", 1966, nr 14 A. S. Maurycy Horn (aut. dzieła rec.) s. 410
"Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku", Maurycy Horn, Warszawa 1978 : [recenzja] Wojciech Tygielski Maurycy Horn (aut. dzieła rec.) s. 586-587
Przyczynek do dyskusji o kryzysie gospodarczym Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI-XVII wieku Maurycy Horn s. 668-669