Znaleziono 43 artykuły

Irena Horban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z ostatniej chwili Irena Horban s. 3-5
Dni Pruszkowa Irena Horban s. 3-9
Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego Irena Horban s. 3-6
Odszedł do domu Ojca Swego... Irena Horban s. 3-4
Rocznica odzyskania niepodległości Irena Horban s. 5
Nadanie godności protonotariusza apostolskiego księdzu prałatowi Janowi Górnemu Irena Horban s. 5-6
Rocznica wybuchu II wojny Irena Horban s. 5-6
25 lat Miejskiego Ośrodka Kultury Irena Horban s. 6-8
Uhonorowanie miasta i jego mieszkańców Irena Horban s. 6
Kronika wydarzeń Irena Horban s. 6-14
Uroczystość w Dulagu i odsłonięcie tablicy na domu "Barbary" Irena Horban s. 7-13
Wieczór autorski pułkownika Jana Sadowskiego Irena Horban s. 7
VII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury Irena Horban s. 7-8
25 lat Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego Irena Horban s. 8-9
W 58 rocznicę Irena Horban s. 8
50 lat Liceum im. Tadeusza Kościuszki Irena Horban s. 8-10
Wykład płk. dr Wiesława Leszka Ząbka Irena Horban s. 8-9
Wydarzenia i działalność Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego Irena Horban s. 9-19
Tablica ku czci Stefana Kowalskiego "Jaronia" Irena Horban s. 9-10
20 lat Szkoły Muzycznej Irena Horban s. 9
Klub Inteligencji Katolickiej Irena Horban s. 10
Wieczór poetycki Irena Horban s. 11-12
11 listopada - Dzień zakończenia I wojny światowej Irena Horban s. 12
Wykład prof. Barbary Falińskiej Irena Horban s. 13-14
20 rocznica utworzenia środowiska byłych żołnierzy AK Irena Horban s. 16-20
Powiat Pruszkowski - jego historia i działalność Irena Horban s. 21-31
Życie kulturalne Pruszkowa Irena Horban s. 22-25
Sadzenie dębów Irena Horban s. 23-25
Uroczystości rocznicowe : sześćdziesiąta rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego Irena Horban s. 26-37
Uzupełnienie Irena Horban s. 29-32
Oddanie hołdu pamięci płk. Bronisława Chajęckiego Irena Horban s. 31-37
Czyniły dobro, nie licząc na uznanie Irena Horban s. 42-46
Nauczył szacunku do pracy i do człowieka Irena Horban s. 68-69
Więcej poznać - bardziej pokochać : komandor Włodzimierz Wojkowski Irena Horban s. 77-80
Non omnis moriar... Irena Horban s. 79-80
Wskazywał drogę wiary pruszkowskiej młodzieży Irena Horban s. 80-81
Pracował na rzecz rozwoju drogownictwa... Irena Horban s. 81-82
Pułkownik Jan Sadowski Irena Horban s. 84-86
Odszedł zasłużony pedagog Irena Horban s. 86-87
Kronika wydarzeń kulturalnych Irena Horban s. 107-114
Odszedł najstarszy mieszkaniec Pruszkowa Irena Horban s. 109-110
Wyjaśnienie Irena Horban s. 114
Ponad trzydzieści lat wychowywała młodzież pruszkowską Irena Horban s. 116-117