Znaleziono 24 artykuły

Henryk Hollender

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Henryk Hollender s. 25-39
Regularities in the Evolution of Particular Sciences Henryk Hollender Eugeniusz Olszewski s. 71-78
On the Place of Science History in Historical Syntheses : (Some Thoughts About History Textbooks) Henryk Hollender s. 97-106
Synat i inni : komunikacja i informacja naukowa po reformie nauki i szkolnictwa wyższego Henryk Hollender s. 123-132
Mała uczelnia, duże oczekiwania : jak w Bibliotece Uczelni Łazarskiego w Warszawie prowadzimy działalność dydaktyczną i informacyjną Henryk Hollender s. 127-136
Kto się zdoła spotkać w bibliotece? Henryk Hollender s. 189-198
Zebranie Pracowni Historii Nauk Społecznych Henryk Hollender s. 193-194
"The printing press as an agent of change. Communications and cultural transformation in early-modern Europe", T. 1-2, Elisabeth L. Eisenstein, Cambridge-London-New York-Melbourne 1979 : [recenzja] Henryk Hollender Elisabeth L. Eisenstein (aut. dzieła rec.) s. 220-224
"Uczeń Amosa", Stanisław Helsztyński, Warszawa 1976 : [recenzja] Henryk Hollender Stanisław Helsztyński (aut. dzieła rec.) s. 231-234
O miejscu historii nauki w syntezach historycznych : z rozważań nad podręcznikami historii Henryk Hollender s. 293-302
Między utopią, chaosem i milczeniem: polityczne aspekty powszechnej cyfryzacji i bibliotek elektronicznych Henryk Hollender s. 307-315
Od księgi twierdzeń do świata tekstów : historia nauki wśród nauk humanistycznych Henryk Hollender s. 359-378
Posiedzenia Pracowni Historii Nauk Społecznych Henryk Hollender Małgorzata Kinowska Zbigniew Mikołejko s. 373-377
"Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce", Danuta Kamolowa, Krystyna Muszyńska, Warszawa 1988 : [recenzja] Henryk Hollender Danuta Kamolowa (aut. dzieła rec.) Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 377-380
Posiedzenie Komisji do Spraw Upowszechniania i Nauczania Komitetu Historii Nauki i Techniki Henryk Hollender s. 382-383
Zebrania Zespołu Badań nad Zagadnieniami Rewolucji Naukowo-Technicznej Bogusław Hadyniak Henryk Hollender s. 419-423
Rola historii nauki w kursach społecznych zagadnień nauki na uczelniach brytyjskich Henryk Hollender s. 419-422
"Problems of Teaching the History of Science. Studies of Czechoslovak and Polish Historians of Science for the 16th International Congress of the History of Science", Luboš Nový, Prague 1981 : [recenzja] Henryk Hollender Luboš Nový (aut. dzieła rec.) s. 469-472
"The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution", Carolyn Merchant, San Francisco 1980 : [recenzja] Henryk Hollender Carolyn Merchant (aut. dzieła rec.) s. 478-484
"Dzieje nauki polskiej", Maciej Iłowiecki, Warszawa 1981 : [recenzja] Henryk Hollender Maciej Iłowiecki (aut. dzieła rec.) s. 483-488
Zebrania Pracowni Historii Nauk Społecznych o problematyce interdyscyplinarnej Henryk Hollender Zbigniew Mikołejko s. 582-587
"The current situation of the history of science and technology in Poland", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warsaw 1988 : [recenzja] Henryk Hollender Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 698-701
Nauka - popularyzacja - film Henryk Hollender s. 769-770
Synteza, podręcznik, vademecum... Suchodolski, Bogdan. Hitoria nauki polskiej, tom IV cz.1-3 1863-1918. Wrocław 1987 Henryk Hollender Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 845-860