Znaleziono 3 artykuły

Johannes Hofmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie Kościoła rzymskiego i jego biskupa dla Kościoła powszechnego od 'konstantyńskiego przełomu' do Soboru Chalcedońskiego (451) Johannes Hofmann Mieczysław Olszewski (tłum.) s. 175-192
"Autorität und Synodalität. Eine interdisziplinäre und interkonfessionelle Umschau nach ökumenischen Chancen und ekklesiologischen Desideraten", Christoph Böttigheimer, Johannes Hofmann, Frankfurt am Main 2008 : [recenzja] Mieczysław Olszewski Christoph Böttigheimer (aut. dzieła rec.) Johannes Hofmann (aut. dzieła rec.) s. 212-216
Znaczenie rzymskich wspólnot chrześcijańskich i ich biskupa dla całego Kościoła w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa Johannes Hofmann Mieczysław Olszewski (tłum.) s. 272-290