Znaleziono 15 artykułów

Mirosław J. Hoffmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyniki powierzchniowo-weryfikacyjnych badań wczesnożelaznego mikroregionu osadniczego Biesówko - Kikity - Żardeniki w województwie warmińsko-mazurskim Mirosław J. Hoffmann s. 3-16
Początki stabilizacji osadnictwa ziem pruskich w świetle analizy zasiedlenia Półwyspu Sambijskiego Mirosław J. Hoffmann s. 3-19
Heinrich Kemke : pochwała archeologii muzealnej, czyli szkic o rzetelności i zaletach późnej miłości Mirosław J. Hoffmann s. 35-39
Zespoły grobowe z ceramiką z Oberhof (Aukštakiemai) i z Linkuhnen (Rževskoe) w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Mirosław J. Hoffmann Adam Mackiewicz s. 14-25, 43-49
Wstępne wyniki badań cmentarzyska z późnej epoki brązu w Bogdanach, powiat Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie Mirosław J. Hoffmann s. 70-73
"Ceramika osadnicza z młodszej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Prusach Wschodnich (łącznie z dawnym okręgiem rejencyjnym Prusy Zachodnie)" - w badaniach Hansa Schleifa Mirosław J. Hoffmann s. 141-157
Osadnictwo dorzecza środkowej Łyny w I tysiącleciu p.n.e. Mirosław J. Hoffmann s. 155-164
Międzynarodowa konferencja "Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne" Mirosław J. Hoffmann s. 162-168
Borowski Las, st. III, gm. Sorkwity, woj. olsztyńskie, AZP 23-68 Mirosław J. Hoffmann s. 282-283
Profesor Łucja Okulicz-Kozaryn 1933-1999 Mirosław J. Hoffmann s. 291-299
"Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno-wschodniej we wczesnej epoce żelaza", Joanna Piątkowska-Małecka, Olsztyn 2003 : [recenzja] Mirosław J. Hoffmann Joanna Piątkowska-Małecka (aut. dzieła rec.) s. 389-391
Wystawa "Prusowie. Dzieje i kultura ludu bałtyjskiego" Mirosław J. Hoffmann s. 501-504
Carl Engel - wybitny archeolog, kontrowersyjny człowiek Mirosław J. Hoffmann s. 527-533
"Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e.", Mirosław J. Hoffmann, Olsztyn 1999 : [recenzja] Jerzy Marek Łapo Mirosław J. Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 536-540
O nowej monografii dziejów osadnictwa międzyrzecza dolnej Wisły i Niemna w I tysiącleciu przed Chrystusem Dariusz Sikorski Mirosław J. Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 607-619