Znaleziono 3 artykuły

Rafał Hołubowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eucharystia sakramentem jedności : prawne konsekwencje Magisterium Kościoła w świetle przepisów Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich Rafał Hołubowicz s. 79-102
Sakrament chrztu świętego w świetle ustawodawstwa katolickich Kościołów Wschodnich zawartego w Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium Rafał Hołubowicz s. 99-119
Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa w świetle Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich Rafał Hołubowicz s. 123-150