Znaleziono 6 artykułów

Grzegorz Hołub

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Brain Death - Are We Changing the Concept of the Human Being? Jacek Meller Grzegorz Hołub (aut. dzieła rec.) s. 151-156
Wobec bioetyki laickiej Grzegorz Hołub s. 155-170
W stronę bioetyki personalistycznej Grzegorz Hołub s. 177-194
Debata na temat koncepcji osoby w bioetyce Grzegorz Hołub s. 187-201
Bioetyka laicka i "chrześcijańska" a kryzys racjonalności moralnej Grzegorz Hołub s. 205-211
O kształt bioetyki chrześcijańskiej Grzegorz Hołub s. 353-371