Znaleziono 4 artykuły

Aleksander Hertz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie socjologii wojska i wojny : (próba problematyki) Aleksander Hertz s. 119-140
"Why Hitler Came into Power : An Answer Based on the Original Life Histories of Six Hundred of His Followers", Theodore Abel, New York 1938 : [recenzja] Aleksander Hertz Theodore Abel (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Niemcewicz od przodu i tyłu", Karol Zbyszewski, Warszawa 1939 : [recenzja] Aleksander Hertz Karol Zbyszewski (aut. dzieła rec.) s. 228-231
"Polish Immigrants in Britain : A Study of Adjustment", Jerzy Zubrzycki, przedmowa René Clémens i Florian Znaniecki, Haga 1956; "Dwie emigracje", Aleksander Hertz, [w:] „Kultura”, Nr 5 Aleksander Matejko René Clémens (aut. dzieła rec.) Alain Girard (aut. dzieła rec.) Aleksander Hertz (aut. dzieła rec.) Jean Stoetzel (aut. dzieła rec.) Arthur Evans Wood (aut. dzieła rec.) Florian Znaniecki (aut. dzieła rec.) Jerzy Zubrzycki (aut. dzieła rec.) s. 372-375