Znaleziono 1 artykuł

Lech Haydukiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Electoral geography as a new mean of analyzing social change : Krakow city and Małopolskie voivodship case study Lech Haydukiewicz s. 95-115