Znaleziono 3 artykuły

Grażyna Habrajska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stereotyp w komunikacji Grażyna Habrajska s. 13-21
Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa Grażyna Habrajska s. 91-126
"Kognitywizm w poetyce i stylistyce", red. Grażyna Habrajska, Joanna Ślósarska, Kraków 2006 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Grażyna Habrajska (aut. dzieła rec.) Joanna Ślósarska (aut. dzieła rec.) s. 439