Znaleziono 8 artykułów

Piotr Hübner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka partyjno-rządowa wobec towarzystw naukowych w Polsce po II wojnie światowej Piotr Hübner s. 51-71
Dwa modele organizacji środowiska historyków w Polsce z 1947 i 1951 roku Piotr Hübner s. 55-71
Zapomniane syntezy dziejów Akademii Umiejętności Piotr Hübner s. 119-120
Polska Akademia Umiejętności jako Instytucja Narodowa Piotr Hübner s. 159-168
Dyskusja po referacie Piotra Hübnera "Polska Akademia Umiejętności jako Instytucja Narodowa?" Stefan W. Alexandrowicz Piotr Biliński Piotr Hübner Michał Kokowski s. 168-172
"Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności. Refleksje jubileuszowe Mieczysława Offmańskiego, Tadeusza Sinki, Stanisława Wróblewskiego, Stanisława Kutrzeby", T. I, Piotr Hübner, Kraków 2002 : [recenzja] L. Zasztowt Piotr Hübner (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata akademickie 1945/1946 - 1955/1956", pod red. L. Hajdukiewicza, J. Zielińskiego, M. Stępnia, Kraków 1971 : [recenzja] Piotr Hübner L. Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) M. Stępień (aut. dzieła rec.) J. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 357-359
Przebudowa nauk historycznych w Polsce (1947-1953) Piotr Hübner s. 451-481