Znaleziono 6 artykułów

François Höpflinger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania postaw pro i antyaborcyjnych: polsko-szwajcarskie badania porównawcze I Bernard Hałaczek François Höpflinger Krystyna Ostrowska s. 31-55
Die Abtreibungsfrage im Kontext bio-psychclogischer Ausstattung Bernard Hałaczek François Höpflinger s. 51-71
Etyczno-religijne uwarunkowania postaw pro- i antyaborcyjnych (polsko-szwajcarskie badania porównawcze, III) François Höpflinger Krystyna Ostrowska s. 73-101
Zależność liczby urodzeń od ilości zakładanych rodzin w krajach zachodnioeuropejskich François Höpflinger s. 133-139
Prokreacyjne decyzje a "wartość" dzieci François Höpflinger s. 139-148
Die Abtreibungsfrage im Kontext ethisch-religiöser Haltung Bernard Hałaczek François Höpflinger s. 171-197