Znaleziono 13 artykułów

Grażyna Gzella

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prawdziwy Ewangielik Polski" - mazurskie 'pismo dla ludu' (1859-1860) Grażyna Gzella s. 19-24
"Wielkopolanina" i "Wiarusa" utarczki z "Przyjacielem Chłopów" Grażyna Gzella s. 29-39
Węgierska rewolucja i powstanie 1848-1849 na łamach "Wielkopolanina" Grażyna Gzella s. 59-69
Sieć biblioteczna Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej i Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici" (1919-1928-1939) Grażyna Gzella s. 135-150
Czytelnictwo "pism dla ludu" w pierwszej połowie XIX wieku Grażyna Gzella s. 151-168
"Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737-1821)", Małgorzata Gorczyńska, Lublin 1999 : [recenzja] Grażyna Gzella Małgorzata Gorczyńska (aut. dzieła rec.) s. 261-264
"Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939", Grażyna Wrona, Kraków 2005 : [recenzja] Grażyna Gzella Grażyna Wrona (aut. dzieła rec.) s. 280-283
"Miodowe miesiące... Początki Państwowego Wydawnictwa Naukowego (1951-1956)", Dorota Degen, Toruń 2004 : [recenzja] Grażyna Gzella Dorota Degen (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Obrażające i podburzające pismo "Lech. Gazeta Gnieźnieńska" (1895-1914)", Grażyna Gzella, Toruń 2015 : [recenzja] Andrzej Romanow Grażyna Gzella (aut. dzieła rec.) s. 287-292
Józef Chociszewski przed sądem pruskim : skutki jednego artykułu z 1863 roku Grażyna Gzella s. 293-301
"Procesy prasowe redaktorów <<Gazety Grudziądzkiej>> w latach 1894-1914", Grażyna Gzella, Toruń 2010 : [recenzja] Andrzej Romanow Grażyna Gzella (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Spacer po dawnej Ostródzie", Janusz B. Kozłowski, Dąbrówno 2004 : [recenzja] Grażyna Gzella Janusz B. Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 391-392
"Braterstwo" - pismo emigracji postyczniowej (1864-1865) w Szwajcarii Grażyna Gzella s. 479-488