Znaleziono 6 artykułów

Mariusz Gwozda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Mariusz Gwozda Piotr Mazur s. 8-11
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sociálna práca vmultikulturálnom prostredí v odkaze mons. Viktora Trstenského,Stará Ľubovňa 17.02.2012 r. Mariusz Gwozda s. 234-235
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socialne posolstvo Jana Pavla II. pre dnešny svet. Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien , Poprad 22-23.03.2012 r. Mariusz Gwozda s. 236-237
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Гульні i забавы ў kультуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: традыцыі і навацыі , Brześć 27-29.04.2012 r. Mariusz Gwozda s. 238-239
Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne – Szkoła między tradycją a nowoczesnością, Chełm 9-10.05.2012 r. Mariusz Gwozda s. 240-241
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie ućiteľov, Levoča 8.11.2012 r. Mariusz Gwozda s. 250-251